Bäckdalen-original-logotype-2015-20x10-mobil

Historik

Det var en gång ett trädgårdsmästeri 1947 ...

1989 övertog Anders och Margaretha Bäckdalens Handelsträdgården, som tidigare hette Hallavara Handelsträdgård. Trädgårdsmästeriet är från 1947 och här odlades tomater och plantor. I Anders och Margarethas regi har det blivit en hel del ombyggnad, tillbyggnad och omläggning till ekologisk Handelsträdgård där allt är KRAV-odlat. Det innebär att de odlas helt utan konstgödsel och bekämpningsmedel. (Klicka på KRAV logotypen högst upp till höger och läs mer på KRAV:s hemsida) 


Bilder från förr i tiden


Personal som har arbetat hos oss & några gamla bilder på Maggan och Anders